Żydzi warszawscy 1939-1943: Getto-Podziemie-Walka

 • Israel
 • Gutman
 • Warszawa
 • 1993
 • opracowanie historyczne
 • tak
 • po wojnie
 • hebrajski
 • wydanie polskie: Żydzi warszawscy 1939-1943: Getto-Podziemie-Walka; Warszawa; Rytm; 1993. Z hebrajskiego przełożyła Z. Perelmuter

 • Powiązani ludzie:

  • Korczak Janusz

   "lekarz i pedagog; więziony za nienoszenie opaski"

  • Kott Andrzej

   "- ochrzcił się parę lat przed wybuchem wojny; studiował na politechnice w Liverpoolu, do Polski powrócił po wy...

  • Szoszkies Chaim

   dziennikarz; członek pierwszego Judenratu, autor wspomnień ("Blater fun a getto togbuch", Nowy York 1944)

  • Bischoff Nieznane

   "oficer SS, przełożony K. Batza w warszawskim gestapo, ale podległy mu w hierarchii partyjnej; podczas pobytu B...

  • Brandt Georg

   w pierwszych miesiącach wojny stał na czele departamentu ds. pracy Żydów [warszawskiego] SD, później......

  • Mende Gerhard

   w pierwszych miesiącach okupacji stał na czele departamentu ds. pracy Żydów w [warszawskim] SD, później....

  • Zylberberg Pinchas Jaakow

   przestępca żydowski, który strzelał do polskich policjantów, w konsekwencji czego Niemcy w ramach represji i odpowie...