Janów Spoza Warszawy

  • NIE
  • Spoza Warszawy
  • Janów
  • przed gettem
  • życie prywatne/życie codzienne
  • dzieci, poza Warszawą
  • 7 września 1939 roku Chana Gorodecka z mężem, córką Jadwigą i synem Piotrem (Chaim) opuszcza Warszawę. Jadą do Janowa, licząc że tam łatwiej będzie przetrwać wojnę. W Warszawie zostaje najstarsza córka, Krystyna Drozdowicz.

  • 5