Imię: Nieznane Nazwisko: Igłowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Igłowicz
  • Dwaj bracia - 8 i 5 lat z Wyszkowa. Starszy ukrywany był jako pastuszek na wsi. Matka zachorowała, ojca nie ma (na wschodzie), więc dzieci zostały zadenuncjowane. Przewiezieni do aresztu na Gęsią pod koniec marca 42r. Starszy rozumie po żydowsku i mówi ładnie po polsku z chłopska.

  • więzienie, dzieci
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 46]