Hołówki Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Czerniaków
  • Hołówki
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • dzieci, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
  • str.2