Imię: Nieznane Nazwisko: Gutgold

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Gutgold
  • żydowski kierownik Werterfassung,żona i kilkuletnia córeczka

  • bogaci, urzędnicy
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [2,10]