Imię: Szlama Nazwisko: Grynhaus

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Szlama
 • Grynhaus
 • ok. 1932
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Z Warszawy, zmarł na punkcie Dzika 9

 • dzieci
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]