Imię: Uszer Nazwisko: Gelbsztajn

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Uszer
 • Gelbsztajn
 • ok. 1928
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • ze Skierniewic, zmarł na punkcie Dzika 9

 • uchodźcy, dzieci
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]