Imię: Jan Nazwisko: Borman

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Jan
 • Borman
 • Bakowski
 • 1899-00-00
 • Lublin
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Śródmieście, Wola
 • Pawia, Warszawa
 • Żyd
 • wyższe
 • na powierzchni, w mieszkaniu
 • kosztowności, pieniądze
 • donos/denuncjacja, grabież, inne zagrożenie, rozpoznanie
 • Ojciec Ireny Bessette (Borman/Bakowskiej) i Karoliny Borman/Bakowskiej. Przeżył. Przed wojną dentysta z ulicy Pawiej.

 • po wojnie, powstanie w getcie, powstanie warszawskie
 • mieszkaniowe, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • kontakty z innymi Żydami, poza Warszawą, praca
 • Jerzy Pfefer
  ur. 1926
  s. Abrahama i Rozalii

  Moja ucieczka z Majdanka

  Podczas powstania w getcie warszawskim autor z rodziną ukrywał się w schronie przy ul. Franciszkańskiej, po wykryciu schronu zostali wywiezieni do Lublina. Selekcja w obozie na Majdanku. Warunki życia w obozie, znęcanie się nad więźniami, sylwetki więźniów funkcyjnych. Autora skierowano do pracy w kuchni.
  Retrospekcja - wspomnienie o żonie i synu, zamordowanych na Majdanku. Opis wielkiej akcji likwidacyjnej z 1942 roku.
  W czerwcu 1943 r. autor uciekł z placówki znajdującej się poza obozem i wrócił do Warszawy. Pobyt w kryjówkach w Warszawie.
  Rozważania o szkodliwości sporów religijnych, o wyższości ustroju komunistycznego. Skargi na Polaków przywłaszczających sobie mienie żydowskie.

  Autor przekazał kopię pamiętnika Żydowskiej Komisji Historycznej w Łodzi w 1945 roku.

 • 51, 52