Imię: Ignacy Nazwisko: Blaupapier (9)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Mężczyzna
 • (1) Ignacy , (3) Ignacy , (4) Ignacy , (6) Ignacy , (8) Ignacy
 • (1) Blaupapier , (2) Blaupapier , (3) Blaupapier , (4) Blaupapier , (5) Blaupapier , (6) Blaupapier , (7) Blaupapier , (8) Blaupapier , (9) Blaupapier
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Brak informacji
 • (1)

  Podobwodowy w Wydz. Gospodarczym SP.- lip. 41

  (2)

  policjant żydowski

  (3)

  komendant więzienia na Gęsiej

  (4)

  Przez krótki czas zastępca kierownika więzienia do spraw gospodarczych (po Lewkowiczu).

  (5)

  z pejczem w ręku pilnował porządku przy rozdawaniu numerków życia

  (6)

  Od 1940 roku referent w III dziale S.P.

  (7)

  w końcu 40r. w dziale gospodarczym SP

  (8)

  Jeden z ludzi Szeryńskiego w S.P. Niedługo po swoim przyjęciu przypuścił ofensywę przeciw Kornblitowi. Udaje mu się przeforsować pomysł opłat od osób ubiegających się o pracę, co ma poprawić sytuację finansową S.P.

  (9)

  Faworyt Szeryńskiego. Dbał o urządzenie gabinetu Szeryńskiego i przynosił mu pensję. Został podobwodowym, choć nie miał żadnych kwalifikacji.

  • (1, 6, 8, 9) policja żydowska
  • (2, 5) bogaci
  • (3, 7) urzędnicy
  • (4) więzienie
 • (1)

  dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  (2, 7, 9)

  Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  (3)

  Ringelblum, Emanuel, Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 - styczeń 1943

  (4)

  N, N

  (8)

  Adler, Stanisław, ,

 • (1) [s., 55,, AAN-27,, s.4], (2) 14,str 32, (3) [301,313], (4) [s., 66], (5) 122, (6) , cz.2 str. 16, (7) 100, (9) 502, s. 35