Imię: Abram Nazwisko: Benek

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram
  • Benek
  • lat 50. Zam. Krochmalna 3 m 27, czapnik z zawodu, owdowiał na pocz. wojny. Główny lokator 2 pokoi z kuchnią, ma 2 córki - 18- i 14-letnią, żyją w nędzy, tylko stół i łóżko bez pościeli, sprzedał właśnie ostatnią pierzynę, zrywa z podłogi deski na opał. Młodsza córka skończyła 5 klas, starsza szkołę powszechną, ubiegał się o umieszczenie córek w schronisku.

  • opieka
  • brak daty

  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 35]