APW Sąd Grodzki, Warszawa, sygn. 3/4234 I Zg. 4390/47 Akta sprawy Antoniego Oppenheima

  • Janina
  • Górska
  • dokumenty sądowe
  • nie
  • tuż po wojnie
  • polski
  • Sprawa o uznanie za zmarłego Antoniego Oppenheima, aresztowanego za działalność konspiracyjną 7 marca 1942 roku. Osadzony na Pawiaku i rozstrzelany. sprawę wnosi żona Janina Górska ( nazwisko przybrane w czasie okupacji).