Imię: Aleksander Nazwisko: Bałaban

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aleksander
  • Bałaban
  • młodszy syn Profesora, był w getcie do kwietnia 43r., przeszedł na str. aryjską, został aresztowany na ulicy, w chwili, gdy rozmawiał z przypadkowo spotkaną służącą rodziny sprzed wojny. Osadzony w więzieniu mokotowskim. Poszedł na współpracę z Niemcami, nocował w więzieniu, a we dnie jeździł z Niemcami i wydawał ukrywającach się po str. aryjskiej Żydów. Pierwszego dnia wskazał 17 adresów, m.in. także kolegi, który uciekł z Poniatowa i którego sam Aleksander umieścił u polskiego policjanta. Z tym to kolegą przebywał potem w więzieniu w jednej celi. Wydany kolega pastwił się nad nim nocami. Siostra Aleksandra, która ukrywała się z mężem po str. aryjskiej, zerwała z bratem kontakty, gdyż bała się, że i ją wyda.

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 98]