Imię: Wolf Nazwisko: Fuks

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Wolf
  • Fuks
  • ok. 1912
  • z Rypina, mieszkał na punkcie Nalewki 43, na pocz. marca 42r. skierowany do szpitala z powodu celitis.

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]