Imię: Cyla Nazwisko: Sznap

  • TAK
  • Kobieta
  • Cyla
  • Sznap
  • ok. 1913
  • Z Poznania, zam. na punkcie Nowolipki 76, na pocz. marca 42r. skierowana do szpitala z powodu wyniszczenia głodowego.

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]