Imię: Nieznane Nazwisko: Kozak

  • TAK
  • Kozak
  • Cała rodzina o tym nazwisku (4 osoby) zmarła na Zamenhofa 46.

  • uchodźcy
  • przed lutym 42r.

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 20]