Imię: Aleksander Nazwisko: Gliksztajn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aleksander
  • Gliksztajn
  • W więzieniu na Gęsiej, od 8-12-41 w szpitalu, na 6-01-41 otrzymał wezwanie na rozprawę Sondergerichtu, sprawę odroczono.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 38]