Imię: Asna Nazwisko: Hofman

  • TAK
  • Kobieta
  • Asna
  • Hofman
  • 1923
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzona 6-01-42, skazana na śmierć.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 38,39]