Imię: Srul Nazwisko: Tenenbaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Srul
  • Tenenbaum
  • 1896
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzony 19-12-41, sprawa odroczona.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]