Imię: Dawid Nazwisko: Tenenbaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Tenenbaum
  • Zam. Sienna 29.-luty41

  • działacze
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 1]