Imię: Chaim Nazwisko: Złoto

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chaim
  • Złoto
  • Zam. Miła 23, kierownik robót budowlanych, kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 774]