Imię: Samuel Nazwisko: Zakheim

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Samuel
  • Zakheim
  • Podobwodowy V rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41, czerw. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 762,, AAN-27,, s.4]