Imię: Arnold Nazwisko: Witkind

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Arnold
  • Witkind
  • Zam. Leszno 78, księgowy, grupowy II rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 744,, AAN-27,, s.15]