Imię: Nieznane Nazwisko: Sosnowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Sosnowski
  • Grupowy z obozu pracy w Falentach, agent Gestapo.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 620]