Imię: Perel Nazwisko: Rundstein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Perel
  • Rundstein
  • zam. Mylna 9, biuralista, starszy kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 591]