Imię: Szmerel Nazwisko: Rajchman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szmerel
  • Rajchman
  • Zam. Chłodna 36, księgowy, sekcyjny 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 544]