Imię: Abram Nazwisko: Marmelsztadt

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram
  • Marmelsztadt
  • Zam. Świętojerska 7/9. Fryzjer, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 466]