Imię: Mozes Nazwisko: Lewkowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mozes
  • Lewkowicz
  • Zam. Smocza 8, budowniczy. Sekcyjny II Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 432,, AAN-27,, s.15]