Imię: Jankiel Nazwisko: Kochane

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jankiel
  • Kochane
  • Zam. Nowolipie 17, wojażer. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 355]