Imię: Nieznane Nazwisko: Kestenberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kestenberg
  • Zam. Leszno 15 m 29. Pracuje w Gestapo.-listop.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 339]