Imię: Matys Szlama Nazwisko: Handwohl

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Matys Szlama
  • Handwohl
  • Zam. Nalewki 35, tokarz-mechanik. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [,, s., 247]