Imię: Abraham Nazwisko: Gąsiorowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abraham
  • Gąsiorowicz
  • Zam. Solna 21. buchalter. Referent w urzędzie 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 186]