Imię: Salke Nazwisko: Fuss

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Salke
  • Fuss
  • Wojażer. Zam. Dzika 44. Starszy kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 177]