Imię: Nieznane Nazwisko: Klumb

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Klumb
  • grupowy SP, pupilek SS-mana Einerta, pełnił stałą służbę na wylocie Leszno razem z J.Spirą

  • policja żydowska
  • frag. drukowany w "Pamiętniki z getta warsz." str 75

  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [13]