Imię: Nieznane Nazwisko: Kratka

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kratka
  • były stały rykszarz płk. Szeryńskiego w czasie I akcji, Szeryński przydzielił mu numerek i kazał wciągnąć na listę SP w czasie kotła, od poł września jest funkcjonariuszem SP. Zostaje dozorcą Befehlstelle na Żelaznej 103 ,gdzie też mieszka na I piętrze

  • komunikacja
  • ten fragment drukowany

  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [6]