Imię: Nieznane Nazwisko: Frajdenberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Frajdenberg
  • były prezes Gminy w Żurominie, w getcie warszawskim (przed powstaniem ) dozorca bloku Werterfassung na Niskiej 4

  • urzędnicy
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [v]