Rekwizycje w mieszkaniach i sklepach - właścic...

 • TAK
 • Rekwizycje w mieszkaniach i sklepach - właściciele musieli wynosić rzeczy na własnych plecach, w wypadku znalezienia ukrytego towaru właściciel był bity i zabierany przez Gestapo

 • jesień 39
 • przed gettem
 • działania Niemców, gospodarcze
 • handel, Niemcy
 • Guz, Leon, Targowa 64. Dziennik 27 I 1943 - 11 IX 1944

 • [25]
 • Powiązani ludzie:

  • Guz Leon (Lejb)

   Matka zmarła w 38, miał dwóch braci. Jeden, Szymon, zmarł na początku wojny. Ojciec bezrobotny. Jesienią 39 Leon pra...