W ciemnicy umieszczano mężczyzn, którym groził...

 • TAK
 • W ciemnicy umieszczano mężczyzn, którym groziła surowa kara lub odsiadka tamże stanowiła karę. Ilość i rodzaj posiłków zależał od magazyniera Manela, a właściwie od ilości artykułów żywnościowych sprowadzanych z rekwizycji na wylotach

 • jesień 42
 • zima 42/43
 • w getcie
 • działania Niemców, gospodarcze
 • policja żydowska, więzienie
 • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • [17,18]
 • Powiązani ludzie:

  • Manel Nieznane

   pracował na Befehlstelle, był zdolnym grafikiem, sporządzał plany getta, portretował Niemców na ich polecenie, pomag...