Bornsztejn przekazuje pismo napisane przez aut...

 • TAK
 • Bornsztejn przekazuje pismo napisane przez autora sekretarzowi Judenratu, Hornsztejnowi. Kapłan wspomina, że ten sam człowiek był sekretarzem Ivriahu, w którym on sam był wiceprezesem: wówczas Hornsztejn, biedny urzędnik, był usłużny i zawsze gotowy do spełnienia życzeń przełożonego. Teraz role się odwróciły: pod drzwiami sekretarza czeka tłum, a Kapłan czeka wraz z nimi.

 • 1940-09-25
 • przed gettem
 • administracyjne
 • autor, działacze, Judenrat, urzędnicy, życie prywatne
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 180
 • Powiązani ludzie:

  • Bornsztejn L.

   Jeden z członków komitetu wykonawczego założonej we wrześniu 1940 r. wspólnoty prywatnych nauczycieli. Wraz z Kapłan...

  • Hornsztejn Nieznane

   We wrześniu 1940 r. był sekretarzem Judenratu. Wcześniej - pracował jako sekretarz w Ivriahu, w którym Kapłan był wi...

  • Kapłan Chaim Aron

   Autor dziennika, odnalezionego 20 lat po powstaniu w getcie i wydanego po wojnie w Anglii w 1966 r. Nauczyciel. Urod...