Imię: Nieznane Nazwisko: Goldraj

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Goldraj
  • Vice-prezes Komitetu Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • urzędnicy
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

  • 86, s. 2