Imię: Józef Nazwisko: Kantorowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Kantorowicz
  • 1930
  • do siódmego roku życia mieszkał na Kresach, gdzie ojciec był sekretarzem u hrabiego Oleńskiego, w 37 przenieśli się do Warszawy, ojciec pracował jako urzędnik w ministerstwie skarbu. Mieszkali na Targowej 64, chłopiec i jego brat chodzili do szkoły, na wakacje jeździli do Grodna. Po wybuchu wojny ojciec z wojska trafił do niewoli. Wrócił, żyli z resztek kapitału. Potem matka wystarała się o półinternat na Nowolipkach 25 dla Józka i jego brata

  • dzieci
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 39