Imię: Abram Nazwisko: Brajtman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram
  • Brajtman
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • przed wojną ojciec pracował , także siostra w sklepie warzywnym, Abram chodził do szkoły. Po wybuchu wojny ojciec zachorował, siostra straciła pracę. Mama wysprzedawała dobytek, Abram z siostrą handlowali pieczywem - ale środki szły na leczenie ojca , który po długiej chorobie zmarł. Bieda i głód, matce udało się po długich staraniach umieścić chopca w półinternacie na Nowolipkach 25

  • dzieci
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 39