Muranowska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Muranowska
  • 42
  • parter, dwupojowe mieszkanie
  • w getcie
  • gospodarcze, społeczne
  • kuchnie ludowe
  • kuchnia dla bloku, od połowy listopada 42

  • 184,185