Prosta Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Prosta
  • szopy Toebensa
  • powstanie w getcie
  • działania Niemców
  • szopy
  • 264