Gęsia Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Gęsia
 • 22
 • więzienie ("Gęsiówka")
 • w getcie
 • administracyjne
 • policja żydowska, więzienie
 • Oficjalna nazwa - Areszt Centralny dla Dzielnicy Żydowskiej; zorganizowany na polecenie władz niemieckich w czerwcu 1941; stał się jednostką wydzieloną SP, mieścił się w budynkach służących dawniej za siedzibę polskiego więzienia wojskowego; składał się z oddziału męskiego i kobiecego; kierownik - dr Leopold (?) Lindenfeld. [A. Podolska, Służ. Porz. w getcie..., s. 39] = Szoszana Langer ukryta na strychu więzienia podczas wywózki więźniów na Umschlagplatz, uratowana przez żydowskiego policjanta.

 • Rufeisen-Schűpper, Helena, Pożegnanie Miłej 18. Wspomnienia łączniczki Źydowskiej Organizacji Bojowej

 • 127