Zamenhofa Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Zamenhofa
  • 30
  • bunkier w piwnicy ciągnącej się między domami
  • powstanie w getcie
  • społeczne
  • bogaci, kryjówka, śmierć
  • Na pocz. powstania ukrywał się tu Mitelberg i Aron Sztoch z rodzinami; Zamenhofa 30 - bunkier ludzi bogatych. Został zalany wodą i wszyscy się utopili.

  • Mitelberg, Ryszard, relacja 301-1308