Chłodna Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Chłodna
 • 18
 • mieszkanie Ryszarda Mitelberga
 • w getcie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • mieszkaniowe, życie prywatne
 • mieszkał tu do czasu akcji lipcowej

 • Mitelberg, Ryszard, relacja 301-1308