Imię: Nieznane Nazwisko: Feldman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Feldman
  • "Duży" szmugler: zajmował się przerzucaniem towaru /drewna/ całymi wozami, przez ustalone punkty, przekupując straże.

  • handel
  • Korzystał z telefonu Haliny Aszkenazy i jej matki.

  • str 20