Imię: Nieznane Nazwisko: Lewitas

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lewitas
  • po Cukierze kierownik Komisji Rewizyjnej Gminy

  • Judenrat
  • Ernest, Stefan, Pam. 195, Trzeci Front. O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939-1943