Imię: Dawid Nazwisko: Ejzensztadt

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Dawid
 • Ejzensztadt
 • Współwłaściciel nieruchomości nr 1251 Praga i „Osiedle Letnisko Czarny Borek” powiatu błońskiego.

 • po wojnie
 • Postępowanie spadkowe.

 • Oficjalny dziennik urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej wydawany przez premiera Rzeczpospolitej od 1918 r. (z przerwą od 1940 do 1945). W Monitorze Polskim publikowano akty prawne i orzeczenia sądowe. Publikacje w nim zawarte nie są źródłem praw. Po wojnie w Monitorze ogłaszano m. in. sprawy spadkowe i uznanie za zmarłego.
  Redakcja, Administracja i Ekspedycja: Łódź, Piotrkowska 133.

 • 2