Imię: Jerzy Nazwisko: Piotrowski

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Jerzy
 • Piotrowski
 • syn Mikołaja i Niny, lat 13, w czasie wojny mieszkał na ul. Kawęczynskiej, po wojnie na ul. Nowolipki 15

 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 32